Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ" δημοσίευσε στον ετήσιο τόμο του 2007 τη μελέτη του Κ. Χιούτη "Η δράση του Βασιλείου Αθανασίου στην επαναστατημένη Κρήτη (1828-1830)". 
Ο Βασίλης Αθανασίου (από τα Ριζά Χαλκιδικής) εξεστράτευσε στην Κρήτη με το ιππικό του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη και έλαβε μέρος στις μάχες του 1828 ως α΄ αξιωματικός. Μετά την μάχη του Φραγκοκαστέλλου και τον θάνατο του ιππάρχου το Κρητικό Συμβούλιο τον διόρισε αρχηγό του ιππικού (1829-1830), με το οποίο η επανάσταση στην Κρήτη γνώρισε σημαντικές επιτυχίες.