Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΜΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ (της δεκαετίας του 1960) στο υπέρθυρο του περιτειχίσματος της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου αναφέρει ότι αυτή ανοικοδομήθηκε το 1856.
Ο εντοπισμός, όμως, μιας παλαιότερης κτητορικής επιγραφής ανατρέπει την παραπάνω μαρτυρία, επειδή η επιγραφή αυτή φέρει το έτος 1858. Η επιγραφή του 1858 εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στον αύλειο χώρο του Αγίου Γεωργίου και πιθανόν να ήταν εντοιχισμένη στο άνω νοτιοανατολικό άκρο της εκκλησίας. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί το κενό, που υπάρχει στην εσοχή του άκρου αυτού (βλέπε δεύτερη φωτογραφία).   

Η πανήγυρη της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου δεν τελείται τον Απρίλιο κάθε έτους, αλλά στις 20 Ιουλίου, ημέρα μνήμης του προφήτη Ηλία. Τα γεγονότα, που έφεραν σε αυτό τον εορτασμό, συνέβησαν τον 19ο αιώνα και δημοσιεύονται σε σχετικό άρθρο του περιοδικού "Παγχαλκιδικός Λόγος" (τεύχ. 16, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου